Poradenství ve zdravotnictví

Nabídka služeb

Organizace a řízení ve zdravotnictví 

Interní audit

 

Sestra
Sestra

Administrace zdravotnického zařízení

 

Podnikatelský servis ve zdravotnictví

Audit lékařské praxe - akreditace 

 

Sestra
Sestra

Poskytování služeb GDPR – pověřenec

 

Nastavení plánu eliminace rizik & CCP

 

Sestra

Kontaktujte nás