Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

Pacta sunt servanda.

MV CONSULT 

Jsme Vaše poradna první pomoci.

 

Společnost založila JUDr. Monika Veberová v roce 2008 na základě dvacetileté zkušenosti v oblasti soukromého zdravotnictví. 
JUDr. Monika Veberová promovala na PF ZČU v roce 2003. Státní rigorózní zkoušku složila z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v roce 2013 na PF UK.

 

Během studia na právnické fakultě se zaměřila na rodinné právo, právní aspekty v oblasti umělého oplodnění a determinaci pohlaví. Se seminární prací „Právní aspekty týkající se asistované reprodukce “vyhrála studentskou soutěž a posléze i publikovala v časopise Právník (1999).

 

V diplomové práci se soustředila na problematiku subjektů pracovně právních vztahů (2002).

 

V rigorózní práci se věnovala právní úpravě zdravotní péče a jejímu financování (2013).

 

V oblasti zdravotnictví působí od roku 1994. Svou profesní karieru zahájila na Ministerstvu zdravotnictví. Od roku 1996 zastávala manažerské pozice a působila jako poradce v nestátních zdravotnických zařízeních, zejména v oblasti gynekologie – porodnictví, asistované reprodukce, stomatologie, estetické medicíny, sportovního a rehabilitačního lékařství či zdravého životního stylu.

Monika Veberová

JUDr. MONIKA VEBEROVÁ

Kontaktujte nás